دوره های آموزشی مقدماتی و تخصصی شبکه، برنامه نویسی و سخت افزار

شرکت آتیه سازان فناوری شرق با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد نیشابور مفتخر به برگزاری دوره های تخصصی با تدریس استادان مجرب می باشد.